Privacy Policy

  Versie: Mei 2018

  In deze verklaring legt We Make WINNRS B.V, gevestigd aan de Entrada 121, 1114 AA te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66139899 (hierna ‘WINNRS’), uit welke persoonsgegevens WINNRS verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

  Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kun je contact opnemen met virginie@winnrs.nl.

  Ons privacybeleid

  WINNRS respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.winnrs.nl, van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben. Wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt stelt. Dat betekent onder andere dat we persoonsgegevens rechtmatig verwerken, deze gegevens goed beveiligen en deze alleen onder voorwaarden delen met derden.

  Gebruik van persoonsgegevens

  Wij willen bezoekers van deze website, klanten en prospects zo goed mogelijk van dienst zijn.

  Daarom verwerken we persoonsgegevens van de volgende personen:

  • Klanten met wie een overeenkomst is gesloten;
  • Mensen die via deze website een informatie-aanvraag doen, zich inschrijven voor een webinar, workshop of adviesgesprek of een whitepaper of andere items downloaden;
  • Mensen die zich inschrijven voor onze nieuwsbrief of het volgen van ons blog;
  • Mensen die via de website feedback aan ons geven;
  • Bezoekers van onze website.

  Waarom verwerkt WINNRS deze persoonsgegevens?

  Wij gebruiken de persoonsgegevens om de informatie of services waar je om vraagt te kunnen leveren. Bijvoorbeeld om je een gepersonaliseerde e-mailing, waarvan wij denken dat die relevant voor je is, te kunnen sturen.

  Dit zijn de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken:

  • Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomsten, waaronder facturatie;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratie- en bewaarplicht t.b.v. de belastingdienst;
  • Het vanuit service- of marketingdoeleinden via verschillende kanalen met je communiceren;
  • Het relevant maken van onze communicatie met jou, door de inhoud aan te passen aan jouw interesses/klikgedrag;
  • Het verbeteren van onze website en communicatie.

   

   

  Welke persoonsgegevens verwerkt WINNRS?

  Wij gebruiken cookies op onze website. Een cookie is een tekstbestand die onze server naar je browser stuurt. Zo kan onze server jou herkennen als je terugkomt op onze website. Van bezoekers op de website of personen die een aanvraag of inschrijving doen verwerken wij de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Opt-in voor e-mailings
  • Bedrijfsnaam
  • Functie
  • Contact geschiedenis
  • Surfgedrag
  • Open- en klikgedrag in e-mailings
  • IP-adres, cookie ID, social media ID
  • Openbare data verkregen van internet en social media profielen.

  Van klanten verwerken wij daarnaast betaal- en factureringsgegevens en gegevens m.b.t. het afnemen van onze dienstverlening.

  Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens

  Uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals die hierboven beschreven zijn.

  Wij verstrekken de gegevens nooit aan derden, tenzij we dat wettelijk verplicht zijn.

  De gegevens kunnen zowel in de EU (Europese Unie) als daarbuiten verwerkt worden. Verwerking buiten de EU vindt alleen plaats als er passende maatregelen zijn getroffen om te waarborgen dat de verwerking volgens de Europese regels (GDPR / AVG) plaatsvindt.  

  Bewaartermijn

  Zolang er contact met je is, worden de persoonsgegevens bewaard. Vanaf het moment dat er geen contact meer is, worden de gegevens nog 2 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

  Beveiliging

  Wij hebben passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Er zijn een beveiligingsbeleid en – maatregelen van kracht, die periodiek gecontroleerd en geüpdate worden.

  Cookies

  Voor ons beleid omtrent cookies verwijzen we je graag door naar onze cookie policy.

  Rechten

  Je hebt verschillende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking ieder moment in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde derde te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar virginie@winnrs.nl.

  Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten.

  Wijzigingen

  De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.